Tuesday 4 October 2016

Mizo hun laihawl zaithiam K.Lalthanzama chanchin

K. LALTHANZAMA



K. Lalthanz^ma hi kum 1948 April ni 10 khan Cherhlun khuaah a piang a, a pa chu Kapvela a ni a, a nu chu Siamkungi a ni. An unau hi 7 an ni a, ani hi a naupang lam a\anga chhiara pathumna a ni.  A nu hian kum 1960 khan a boralsan a, 1998-ah a pa pawhin a boralsan ve leh a. Lunglei, Pukpuiah a seilian a, 1972 ah Durtlangah insawn lehin, kum 1974 ah Zonunmawii n>n an innei a, a nupui fanaute nen Durtlang Hermon Vengah an ch>ng a ni.

Rambuai 1966 khan MNF ah a lut a, Silchar leh Goalpara tan Inah kum 2 a t^ng a. Rambuai v^nga \hangkhat lian zet zirna a chawlhsan hnuin a theih t^wka chhunzawmin lehin 1997 khan B.A. a zo va. Kum 1974 ah F. Laltuaia leh a pawlte Evangelistic Team rawngb^wlnaah a piangthar a, he team hi zawm ve ngh^lin 1978 thleng khan Zoram dung leh v^ngah rawngb^wlin an v^k kual a. Zai lam chauh ni lovin, hla phuah lamah pawh talent dawng \ha tak a ni.

Kum 1975-1985 v>l kha chuan Zoram dung leh v^ng an al hneh hle a. Kum 1977 a\ang kh^n Radio ah hla thun \anin \hahnem tak a thun tawh a. Doordashan-ah pawh a thun tawh bakah, album 2 a siam tawh bawk. Kum 1984-ah Tual Upaa thlan a ni a, 1986 ah Upaah nemngheh a ni.

Hla phuah thiam a ni bawk a. Hla 130 chuang a phuah tawh a. Kum 1974 khan a pianthar hlimin a hla phuah hmasak ber, ‘Kraws-ah chauh’ tih chu a phuah a. A hla phuahte hi bu khatah chilhkh^wmin a lo chhuah tawh a. A hla phuah l^r deuh deuhte chu: ‘Inkhawmpui tiak tawh ngai lo’ tih te,  ‘Amah chu mals^wmna hnar a ni’ tih te, ‘Lungawina r>ng r>ng a awm lo’ tih te, ‘Nangin h>ngte ai hian Kei mi hmangaih em?’ tih te, ‘Ka dinna Krista’ tih te leh ‘Sawi nawn leh rawh’ tih te an ni.

Hetia rawngb^wlna an vah kualnaah hian, an team-ah chuan mal zaia rawngb^wltu (soloist) ah nasa takin an hmang a. Ama hla phuah te a sa l^r nasa hle. A v^nglai hun chuan kohhrana inhmang chin deuh chuan an hre l^r hlawm hle. He hla a phuah phei hi chu a l^rna a rei tawh hle:

“Thiam t^wk tea ka ngaihtuah hian,
Ka Tlantu min hmangaihna leh,
Ka t^n Kraws-a a inp>k chanchin,
A mawiin a ngaihnawm b^ng lo ve.

Sawi nawn leh rawh, min hrilh leh rawh,
Isuan ka tan a tuarna kha;
Kalvari ka damna chanchin,
Aw, ngaihnawm ka ti bang thei lo ve”.

No comments:

Post a Comment